LOGOPED - IGRA ZNAKOVA

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA I TRETMAN - IGRA ZNAKOVA

 

Ukoliko ste ipak propustili naš program sistematskog praćenja razvoja i imate problem u razvoju Vašeg deteta tu smo za Vas kroz našu logopedsku dijagnostiku i tretmane.

ZAŠTO KOD LOGOPEDA?

 Logoped se zove i pravo je vreme za logopeda  ukoliko primetite da dete ne govori ili ima bilo kakva odstupanja ili vam neko od rodbine ili prijatelja skrene pažnju, onda je krajnje vreme kada treba da pozovete logopeda i  zakažete Vaš pregled.

 

Logoped pregled

Šta podrazumeva taj pregled?

Prvenstveno razgovor sa roditeljem i uzimanje anamneze o detetovom razvoju

Posmatranje deteta i eventualni testovi koji su potrebni da se urade

Koristimo igru da na brz način opustimo dete kako bi dete pokazalo svoj maksimum a mi stekli uvid u dečiji razvoj i trenutno stanje.

Na osnovu tog pregleda logoped daje preporuke za dalje preglede, tretman ili samo savete roditeljima za stimulaciju razvoja.

Na osnovu pregleda logoped pravi plan rada tj. Intervencije odnosno tretmana.

Tretman uvek kreće od detetovih trenutnih sposobnosti i koncipiran je tako da stimuliše dalji razvoj deteta.

Polja na kojima radi logoped

Uvek pratimo dete i  tretman prilagođavamo svakom detetu.

 

Pažnja

Želim te nešto naučiti ili ti nešto pokazati. Ti gledaš negde drugo, ti slušaš nešto drugo. Da li ću uspeti da te naučim ili da ti pokažem? To je pažnja.

Pažnja nam treba da bi smo učili, da bi smo videli, čuli, osetili….da bi smo razmišljali. Pažnja je svesna usmerenost na nešto. I kao takva razvija se od rođenja. Kod pažnje  nam je  bitno trajanje pažnje i mogućnost podeljene pažnje. Zahvaljujući  tome možemo se usredsrediti  na zadatak i dovesti ga do kraja. Možemo podeliti pažnju na više osoba, na više radnji ili prekinuti jednu aktivnost i započeti drugu.

Pažnja je usko povezana sa motivacijom.

Pažnja se razvija kako dete raste. Malo  dete ima kratku pažnju i kako dete raste uz pravilnu stimulaciju i pažnja se razvija. Zadaci koji se pred dete postavljaju su sve složeniji i zahtevaju razvoj pažnje.

Pažnju razvijamo kroz svakodnevne aktivnost i igru sa detetom.

Ciljano izabranim vežbicama, zadacima usklađenim uzrastu ali i nivou razvoja deteta, motivišemo dete da rešava izazove i tako vežbamo pažnju.

Vežbanjem pažnje dete dobija

-mogućnost učenja

-mogućnost slušanja

-mogućnost mišljenja

-sigurnost

-bolju socijalizaciju i igru

– motivaciju

-fokus ka cilju i uspehu

Sve ovo nam je bitno da bi dete odraslo u osobu spremnu da ostvari svoj maksimalan potencijal i vodi kvalitetan život.

Motorna organizovanost

Ceo svet i sebe upoznajemo kroz pokret. Tako kroz pokret učimo o sebi, o svetu. Pokret je od presudnog značaja za razvoj  i napredak deteta.

Ovladavanje svojim telom - Logoped Zemun

Da li želim nešto  da dohvatim moram napraviti pokret. Da li da vidim nešto, moram napraviti pokret očima. Da li da napišem nešto,opet pokret, da pipnem nešto opet pokret….pokret…pokret…

Što je koordinacija pokreta složenija to je i razvoj deteta bolji. U osnovi svega stoji pokret.

Motorna organizovanost se razvija od rođenja kako dete raste i značajna je za detetovo funkcionisanje.Svaki pokret ima tri faze ideja, plan i realizacija. Sve što radimo u životu su ove tri faze, bilo da govorimo, pišemo, igramo se, vodimo poslovni sastanak, pravimo soliter,…

Mi vrlo često iz najboljih namera radimo stvari umesto dece. Ponekad je to strah da se nešto loše ne desi da se dete ne povredi,…da se dete ne muči, mi to možemo bolje i brže. Radeći tako umesto dece sprečavamo decu da se razvijaju, da prave ideje, planove,realizaciju. Učimo ih da budu pasivna, da ne mogu i ne znaju i ne rade ništa.

Da li želimo takvu decu??? Znam da je odgovor ne, ne želimo.

Onda pustimo decu da rade sama ili uz našu pomoć i budimo im vetar u leđa.

Naši logopedski tretmani su organizovani u sobi koja ima dosta prostora za kretanje i osmišljena tako da razvija motoriku dece i pruža uslove za adekvatnu stimulaciju i razvoj motorike. Sve se radi uz pokret i kroz pokret i igru koju deca sama osmisle  ili uz našu pomoć. Tako kod dece razvijamo ideju,plan i realizaciju za sve što budu radili u životu.

Ako sprečimo dete da se motorno razvija sprečili smo razvoj deteta i njegovu budućnost.

 

Lateralizacija

Kada vam neko na reskrsnici kaže da skrenete levo a vi morate rukom da pokažete levo da bi skrenuli levo ili ste zbunjeni gde treba da skrenete. U toj situaciji možete izazvati i sudar sa vašom zbunjenošću šta je levo a šta desno.

E to je lateralizacija.

Laterizacija - Logoped Zemun

Naše telo ima levu i desnu polovinu tela. Obrada informacija iz naših čula ide uglavnom u suprotnu polovinu mozga. Jedna polovina mozga postaje specijalizovana za određene aktivnosti. Ako proces lateralizacije nije završen do kraja mi smo stalno pred sudarom. Zašto? Zato što u tom slučaju sve informacije idu u obe hemisfere i bukvalno imamo sudar.

 Kao posledica toga imamo dete koje stane i na  običan zahtev da podigne npr. levu ruku. Ako je zadatak  kompleksniji pa npr. Levom rukom treba da nešto uradi, onda tek nastaju problemi, dete to ne može da uradi. Ne zato što ne zna da uradi zadatak nego zato što ne zna koje je njegova leva ruka. U detetovoj glavi je sudar i minuti utrošenog vremena u razmišljanje koja je to leva ruka…do rešavanja zadatka će doći kasnije ako uopšte dođe. Druga mogućnost je da uradi pogrešnom rukom.

 Sporost, trapavost, nesigurnost, slabiji uspeh, teže učenje, povlačenje, manjak samopouzdanja su sve stvari koje prate problem nedograđene lateralizacije.

Lateralizacija se razvija od rođenja kroz faze kako dete raste. Dete prvo nauči da ima dve strane, da se zovu leva i desna,uči lateralizaciju na drugome, u prostoru…

Dete koje ne zna lateralizaciju na sebi ne zna ni na drugome niti u prostoru.

Kada takvo dete dođe do školskog uzrasta i počinje da piše nastaju teškoće u pisanju i čitanju u  vidu okretanja slova, ogledala kod pisanja, pisanja od pola strane,pogrešnog čitanja,dodavanja slogova, okretanja slogova, ne razumevanja pročitanog,…

Naši logopedski tretmani podrazumevaju i aktivnosti Brain Gym-a kao i aktivnosti dvoručnog stvaranja ili Double doodle play. Sa svim tim aktivnostima mi postižemo adekvatno aktiviranje obe moždane hemisphere I njihovu integraciju kroz aktivnosti koje podrazumevaju prelazak središnje linije tela. Na taj način pomažemo deci  da ovladaju svim predveštinama potrebnim za čitanje  i  pisanje. Takođe pomažemo deci koja imaju problema u čitanju, pisanju, govoru ili matematici.

 

Imitacija

Imitacija je jedan od načina učenja. Imitirajući druge kako nešto rade  mi učimo to isto.

Imitacija - Logoped Zemun

Deca od rođenja imitiraju i tako uče.  Imitiraju prvo roditelje a kasnije i druge iz okruženja. Imitiraju oglašavanje, imitiraju pokrete, pokrete usnama i proizvode glas, imitiraju naše akcije, reakcije na određeno ponašanje, imitiraju sve.

Zato je važan model nas kao roditelja jer dete prvo imitira roditelje.

Dete koje nema sposobnost imitacije otežano uči, ne uspostavlja bliskost sa roditeljima i okruženjem.

Svi programi u našem centru uključuju razvoj sposobnost imitacije ili je uključuju kao način učenja.

 

Artikulacija

„cao, mogu ji da se igjam sa tobom. Zejim da ti ispicam sta se desijo juce i da vidis moje nove igjacke…” rekla bi jedna devojčica u parku. Druga je naravno ne razume i traži da ponovi. Ona opet ponovi “ mogu ji da se igjam sa tobom. Zejim da ti ispjicam sta se desijo juce i da ti pokazem moju novu igjacku”.  “opet ne razumem i kada ćeš više naučiti da pričaš? “

Artikulacija - Logoped Zemun 

Devojčica pokunjene glave odlazi iz parkića. Sledeći dan ne želi da ide kod dece.

Deca su je zezala, nisu je razumeli,samopouzdanje joj opada, socijalizacija škripi, razvoj deteta u svim oblastima trpi.

Kada takvo dete dođe do učenja pisanja i čitanja, pisaće isto kako i govori a čitanje…

Ovakav govor je dozvoljen kod dece do  tri godine gde je motorika nedovoljno zrela. Postoje određene norme za učenje pojedinih glasova. Sa pet godina dete bi trebalo da zna sve glasove eventualno je dozvoljeno R i LJ da nisu još usvojeni.

Postoje neke govorne nepravilnosti koje nisu dozvoljene nikad i potrebno ih je ispravljati i na uzrastu od tri godine a to je npr.ispadanje jezika kod izgovora nekih glasova najčešće S,Z i C.

Ukoliko želite da izbegnete sve ovo gore opisano pravo vreme je za posetiti logopeda koji će uraditi procenu i uz pravilan tretman vaše dete će savladati sve glasove i biti spremano  za druženje, učenje, čitanje, pisanje, srećno i zadovoljno ići kroz razvoj.

Deca često ne umeju da podignu jezik što je neophodno za glasove kao što su L,R, Š,Ž,Č i DŽ.

Igra Znakova - Artikulacija  - Logoped Zemun

U takvim situacijama mi imamo sondice kojima deci podižemo jezik I deca vrlo lako I brzo savladaju te kritične glasove.

 

 

Jezik

„ Ako misli kvare jezik,tada i jezik može iskvariti misli.”

                                                               Georg  Orwell

 Progovori da vidim ko si.

Jezik je sredstvo mišljenja. Jezikom pričamo o sebi I svetu oko sebe, izražavamo svoje mišljenje.

Jezik - Logoped Zemun

Što je naš rečnik bogatiji to možemo lakše I tačnije da se izrazimo I kažemo šta želimo.

 

Ako znam malo nemačkog jezika, koliko ću moći da kažem šta želim, hoću, mislim,… Ako znam dobro nemački jezik I gramatiku, koliko ću onda moći?  Mogu sve.

 

Zato nam je značajno bogatstvo jezika.Pravilna gramatika i preciznost izražavanja su od presudnog značaja za razumevanje drugih i da nas razumeju.

Rečnik i gramatika se prirodno razvijaju kako dete raste okruženo jezikom.

Postoje razni faktori koji utiču na to da rečnik odnosno gramatika budu slabije razvijeni tj. Teže se usvajaju. Razni razvojni faktori utiču na to, kao Razvojna Disfazija,neka neurološka oštećenja ili disfunkcije u najranijem uzrastu, Autizam, Cerebralna paraliza i dr.

Jedan od čestih razloga siromašnog rečnika i malo primećen jeste i taktilna preosetljivost deteta tj.osetljivost detete na dodir.

Poznato je da mi učimo o svetu kroz naša čula nešto pipamo, nešto gledamo, nešto slušamo, nešto osetimo, nešto probamo itd. Tako nastaju senzorni utisci kojima se dodaju reči. Deca osetljiva na dodir, izbegavaju da dodiruju predmete i stvari i tako ostaju bez senzornog utiska kome bi trebali dodati reč, ostaju i bez reči.Tako ostaju uskraćena za bogaćenje rečnika.

Ukoliko ne mogu da se izrazim nastaju dalje problemi nerazumevanja sebe i drugih, problemi učenja,  loše ocene,socijalizacije,nesigurnost, problemi samopouzdanja, povlačenje,…

Da bi sve to izbegli ili ublažili posledice u našem centru posebnu pažnju obraćamo razvoju jezika. Kroz naše programe Senzorne integracije pomažemo deci da obezbede taj senzorni unos bitan za širenje rečnika, kao i kroz niz drugih aktivnosti koje  uključuje logopedski tretman stimulišemo razvoj rečnika.

Poseban akcenat stavljamo na povezivanje i upotrebu znanja jer je to ono što nam treba za budućnost deteta.

Mi vas ne možemo naučiti sve  ali vas možemo naučiti da povezujete znanje i tako sve sami otkrijete.

Sad mogu sve sam!

 

Ovladavanje svojim telom-šema tela

Doživljaj telesne celovitosti podrazumeva poznavanje šeme tela tj. delova tela.

Ovladavanje svojim telom - Logoped Zemun

Telesnu celovitost dete osvaja kroz pokret i ona se razvija kako dete raste i saznaje nova iskustva i tako postaje svesno svog tela u odnosu na druge i okolinu. Tako dete postavlja granicu sa okruženjem i drugim ljudima. Na osnovu toga dete organizuje svoje ponašanje.

Biti svestan svoga tela i znati u svakom momentu gde se nalaze pojedini delovi tela daje bazični osećaj sigurnosti. Informacije o položaju tela mi dobijamo iz mišića i tetiva. Te informacije su osnov svakog pokreta. Ako ja ne znam gde se nalazi moj jezik, moja ruka ili noga ja ne mogu izvesti tačan pokret. Kao posledica toga možemo imati probleme izgovora glasova, nemogućnost izvođenja ciljanog,preciznog pokreta bilo kojim delom tela. Sve to prati i osećaj nesigurnosti i straha.

Kao posledica svega toga možemo imati dete koje je nemirno, stalno u pokretu, sudara se sa predmetima i stvarima samo iz razloga da bi osetilo svoje telo i stvorilo osećaj sigurnosti.

Uz vežbice za doživljaj telesne celovitosti  i program senzorne integracije dete postaje svesno svog tela, bolje organizuje svoje ponašanje, poboljšava izgovor glasova, postaje smirenije, sigurnije, pažljivije, fokusiranije na zadatke, uči nove pojmove i bogati rečnik.

 

Ovladavanje prostorom i vremenom

Prostor je sve oko nas i to je mesto ispoljavanja našeg postojanja. Postoje gestualni i objektivni prostor. Gestualni  prostor je prostor oko nas do ivice gde možemo dohvatiti rukama i nogama. To je prostor našeg kontekte sa svetom i upoznavanje istog. To je prostor socijalizacije, odnosa sa drugim ljudima.

Igra Znakova  - Prostor i Vreme - Logoped Zemun

Dete prvo ovladava ovim prostorom i spontano kroz razvoj širi taj prostor. Mi kao socijalna bića želimo kontakt sa drugim ljudima. Taj kontakt se ostvaruje kroz i u ovom prostoru.Da bi ovladali ovim prostorom moramo prvo postaviti granice nas i prostora tj.prvo ovladati svojom telesnom celovitošću.

Kroz vežbice za ovladavanje prostorom i vremenom dete upoznaje svet oko sebe, postaje ga svesno, uči međusobne odnose i postaje prihvaćen član društva.

Ukolikliko to nije tako i zašto nam je to bitno za razvoj, za govor, za učenje, za mišljenje?

 Ukoliko dete ne ovlada prostorom imaće problema socijalizacije, neće znati prostorne odnose bitne dalje za čitanje i pisanje. Kad je u pitanju govor i jezik dete neće znati reči koje opisuju prostorne odnose kao ispred, iza, gore, dole i sl.Samo zamislite kako će se to odraziti na njegovo dalje učenje, postojanje i mišljenje?

Svaki pokret se dešava u vremenu, nešto mu prethodi nešto sledi posle.

Kroz vežbice dete postaje svesno vremena i dešavanja kroz i u vremenu.Tako uči šta je pre, šta posle, šta prethodi, šte sledi, uči uzrok i posledicu, uči vremenski sled i vremena.

Ako sve ovo ne savlada dete ostaje izgubljeno u vremenu i prostoru. Ne zna gde se nalazi niti gde treba da ide.

Kada ovakvo dete dođe do škole ima problema u pisanju, čitanju, učenju i socijalizaciji sa drugom decom. Problem su analiza, sinteza, računske operacije,…

Ukoliko vežbamo zajedno  kroz set vežbi dete postaje svesno prostornih odnosa i vremena. Tako stvara potrebnu osnovu za čitanje i pisanje,računske operacije, bogati rečnik, uči vremena, osvaja gramatiku.

 

Školske veštine ( čitanje i pisanje )

Pisanje i čitanje su veštine koje se uče sa polaskom u školu ili malo pre i predstavljaju  novi period u razvoju deteta. Predstavljaju put detetovog osvajanja sveta, istraživanja sebe kao pojedinca i utiču na misaoni tok i razvoj mišljenja.

Igra Znakova - Čitanje i pisanje Logoped Zemun

Sada mogu da čitam sve te sjajne knjige i saznajem o dalekim svetovima. Mogu da pišem i tako se izrazim. O ima li veće sreće i većih mogućnosti kada ovo naučim.

Ove veštine se potpuno prirodno usvajaju ako je ceo razvoj prirodan. Međutim ako nešto od sposobnosti koje prethode čitanju i pisanju nije razijeno nastaju problemi i poteškoće koje prate usvajanje čitanja i pisanja.

Teškoće koje prate takvo pisanje i čitanje mogu biti zamaranje pri pisanju, sporo pisanje, zamena sličnih slova u pisanju, ogledalsko pisanje, loš rukopis, dodavanje slova, preskakanje slova, sporo savladavanje slova, teškoće prepisivanja sa table, preskakanje redova,pisanje od pola strane , čitanje pogrešno, sporo uz zamene, dodavanje slogova, ne razumevanje pročitanog, pogađanje šta tu piše, teškoće prepričavanja, tekstualni zadaci iz matematike,…

Ukoliko ne rešavamo ove teškoće dete će imati problema u usvajanju novog znanja, učenju uopšte, samopouzdanju,povlačiće se i izbegavati mogućnosti učenja.

Zato je bitno na logopedskom tretmanu prepoznati tačan problem tj. Koja od predčitalačkih sposobnosti nije razvijena i raditi ciljanjo na njenom razvoju kako bi maksimalno pomogli detetu.

Zavisno od toga koja sposobnost nije dovoljno razvijena imamo i različite teškoće u čitanju i pisanju. Da li je to koordinacija oko-ruka, centralni vid, pokreti očiju, lateralizacija, dominantna ruka, pažnja, prostorni i vremenski odnosi, gruba ili fina motorika, pravilan izgovor svih glasova,….

Naš tretman vodi računa o svemu ovome i uz program koji uključuje i Brain Gym vežbe, dvoručno stvaranje, montesori program poboljšava sve ove sposobnosti i pomaže deci da na jedan lak i brz način prevaziđu teškoće nauče čitanje i pisanje i osvoje svet.

 

KAKO MI TO RADIMO ?

Svako dete je posebno što vodi u posebnost svakog tretmana, zavisno od detetovih sposobnosti.

Zahvaljujući brojnim edukacijama naš tretman je miks celokupnog znanja i  dosta različitih metoda,  izabranih tako da od svakog deteta izvučemo maksimum.

Metode koje koristimo( ili njihove delove) :

Terapija igrom, Senzorna integracija, Muziko terapija,NTCsistem učenja,Rock Star Terapy, Brain Gym, Double Doodle play, delove ABBE,Floor time, MarteMeo, NLP-metode i tehnike u radu sa decom i roditeljima.

Prva reč se javlja  oko godinu dana. Ako se to ipak ne desi , to samo znači da se nešto od sposobnosti koje prethode javljanju prve reči nije rezvilo ili ne dovoljno I mi tretman moramo usmeriti baš tamo na razvoj tih sposobnosti.

Igra Znakova - Logoped Zemun

Imate pitanje?

.
.
.
.

Na koju e-mail adresu da Vam pošaljem upitnik?

Priključi se zajednici koja ONLAJN uči Srpski jezik

Uspešno ste se prijavili